သူငယ္ခ်င္းရွာမယ္

Hi Friends က႑မွာပါ၀င္ဖို႔အတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕အခ်က္အလက္ေတြကို facebook.com/ijmobile.media စာမ်က္ႏွာကေန Message ေပးပို႔ႏုိင္သလုိ ijmobile.media@gmail.com ကိုလည္း
အီးေမးလ္ေပးပို႔ႏုိင္ပါတယ္။

ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးနဲ႔ စီးပြားေရး ေစ်းကြက္

eCommerce ပြဲႀကီးတစ္ပြဲမွာ တ႐ုတ္ဘက္က တင္ျပတာ ေလးတစ္ခု ရွိတယ္။ စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္းပံုက သူေျပာတာအရ တ႐ုတ္က ပစၥည္းေတြ ထုတ္ေပး တယ္။ Made in china ေတြ တစ္ကမ႓ာလံုးသံုးေနၾကတယ္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔က တင္ပို႔ ေရာင္းခ် ေနတာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဆိုတယ္။ 

SOCIAL SLAng

တစ္စံုတစ္ခုကို ေျပာျပခိုင္းတာ၊ ရွင္းျပခိုင္းတာမ်ိဳးကိုဆိုလို ၾကတဲ့ေနရာမွာသံုးတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ကိုယ္က တစ္ခုခုကိုမသိလို႔ ရွင္းျပခိုင္းတဲ့ခါမ်ိဳးမွာ ရွင္းျပပါအစား အလင္းျပပါလို႔ဆိုၾကတာပါ

သူငယ္ခ်င္းရွာမယ္

Hi Friends က႑မွာပါ၀င္ဖို႔အတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕အခ်က္အလက္ေတြကို facebook.com/ijmobile.media စာမ်က္ႏွာကေန Message ေပးပို႔ႏုိင္သလုိ ijmobile.media@gmail.com ကိုလည္း
အီးေမးလ္ေပးပို႔ႏုိင္ပါတယ္။

VOA Learning English

VOA မွပို႔ခ်သည့္ အဂၤလိပ္စာေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူႏိုင္မည့္ facebook page တစ္ခုျဖစ္သည္။

YouTube

YouTube ၏ တရားဝင္ facebook page ျဖစ္သည္။ YouTube တြင္တင္သည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္အသစ္မ်ားႏွင့္ ေရပန္းစားသည့္ဗီဒီယိုမ်ားကို ရွာေဖြၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္သည္

Yoo Bro

Yoo Bro ဆိုသည့္ facebook  page သည္ ဟာသ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးသည့္ facebook page တစ္ခုျဖစ္သည္။

Pictures And Videos

Pictures And Videos ဆုိသည့္ facebook page သည္ ရယ္ေမာဖြယ္ေကာင္းသည့္ဗီဒီယိုမ်ား ႏွင့္ GIF file မ်ားကိုၾကည့္႐ႈႏိုင္မည့္ facebook page တစ္ခုျဖစ္သည္။

EnnBuzz

EnnBuzz ဆိုသည့္ facebook page သည္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည့္ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည့္ facebook page တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဗဟုသုတရေစမည့္ဗီဒီယိုမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးထားတာကိုလည္း အဆိုပါ page မွာေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Pages