အဆာေျပစားစရာ

လက္ကိုင္အိတ္၊ ကေလးကစားစရာပစၥည္း၊ အ၀တ္အထည္အမ်ိဳးမိ်ဳးကိုမွာယူႏိုင္မယ့္ေနရာေလးတစ္ေနရာကိုညႊန္းဆိုခ်င္ပါတယ္။
လိပ္စာကေတာ့ www.facebook.com/အိတ္၊ အ၀တ္အထည္၊ ကေလးပစၥည္းႏွင့္အလွအပဆိုင္ရာကုန္ပစၥည္းမ်ားအေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

Social Voice

တစ္ပတ္အတြင္း ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚမွာ အေၾကာ္ၾကားဆံုး ျဖစ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ ပါတယ္။ လူအမ်ားဆံုး စိတ္၀င္စားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားနဲ႔ မွ်ေ၀မႈအမ်ားဆံုးေသာ အေၾကာင္းအရာေတြကို သာ IJ Mobile က ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပ ေပးျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

Pages