SOCIAL SLAng

ဆိုးခ႐ု

အဂၤလိပ္လို So Cute ကို ျမန္မာလို႐ိုက္ၿပီးေျပာၾကတာပါ။

၆၀

ေၾကာက္တယ္လို႔ ဂဏန္းနဲ႔ ေျပာတာပါ။

၈၀

ဒါကေတာ့ အားလံုးသိတဲ့အတိုင္းပါပဲ။ ခ်စ္တယ္ကို ဂဏန္းနဲ႔ ေျပာၾကတာေပါ့။