SOCIAL SLAng

အိုဗာတင္း

အိုဗာတင္းေတြ သိပ္ေဖ်ာ္ တာပဲ ဆိုတဲ့စကားေတြ ဆိုရွယ္မီ ဒီယာေပၚမွာ သံုးၾကပါတယ္။ တစ္ခုခုကို လိုတာ ထက္ပိုလုပ္တယ္၊ ပိုေျပာတယ္လို႔ ဆိုခ်င္ရင္ အိုဗာတင္းေတြသိပ္ေဖ်ာ္တာပဲလို႔ဆိုလိုၾကတာပါ။

အာစိ

ဒါကေတာ့ အာစရိကို အတို ေကာက္ေခၚၾကတာပါ။ တစ္ခုခုကို ကိုယ့္ထက္သာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အာစိေပါ့ေနာ့။

အာ့မ်ိဳးေဒ စိတ္ကုန္ထွာ

အဲဒါမ်ိဳးေတြ စိတ္ကုန္လိုက္တာ ကိုဆိုလိုတာပါ။ တစ္ခုခုကိုေနာက္ခ်င္ေျပာင္ခ်င္တဲ့ သေဘာနဲ႔လည္း ေျပာၾကပါတယ္။