ေဗဒင္ပညာ

ေဗဒင္ပညာကိုေလ့လာလိုသူေတြအတြက္ ေဗဒင္ေဟာေျပာတြက္ခ်က္နည္း အခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာႏိုင္မွာျဖစ္သလုိ ေဗဒင္ပညာရွင္အခ်ိဳ႕ရဲ႕တြက္ခ်က္နည္းေတြကိုလည္း ေလ့လာၾကည့္႐ႈႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၇ ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္စာေဟာစာတမ္းေတြကိုလည္း ဖတ္႐ႈႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။