လက္မႈပညာ

ဖဲျပားေလးမ်ားနဲ႔ ဒီဇိုင္းအလွပံုမ်ားျပဳလုပ္ထားပံုကို တစ္ဆင့္ခ်င္းဓာတ္ပံုမ်ားနဲ႔ ေဖာ္ျပေပးတဲ့ facebook page တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မိန္းကေလး အမ်ားစုအသံုးျပဳတတ္တဲ့ ဆံညႇပ္တြင္ဖဲျပားအလွဆင္ပံု ျပဳလုပ္နည္းမ်ားကို ဓာတ္ပံုေတြနဲ႔ တစ္ပံုခ်င္းစီေလ့လာႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။