9GAG

9GAG ဆိုသည့္ facebook page သည္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဟာသဆန္သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားကိုေဖာ္ျပေပးသည့္ facebook page တစ္ခုျဖစ္သည္။ စိတ္ဝင္စားဖြယ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားသည္။