သူငယ္ခ်င္းရွာမယ္

နာမည္အရင္းကေတာ့ မင္းကိုဦးပါ။ နာမည္ေျပာင္ကေတာ့ ေလးေလးဝတုတ္လို႔ ေခၚၾကတယ္။ ဇာတိကေတာ့ ရန္ကုန္ကပါပဲ။ အသက္လား ၃၀ ရွိၿပီေလ။ ရထားတဲ့ဘြဲ႕ကေတာ့  BSC (lC) ပါ။ အခုလက္ရွိ အလုပ္လုပ္ေနတာကေတာ့ သစ္ကုမၸဏီတစ္ခုမွာေပါ့။

၀ါသနာပါတာကေတာ့ ခရီးသြားတာ၊ ေရကူးတာေပါ့။ ၿပီးေတာ့ ေဘာလံုးကန္တာလည္း ၀ါသနာပါတယ္။ အႀကိဳက္ဆံုးအေရာင္ေတြကေတာ့ အျပာ၊ အျဖဴ၊ အနက္တို႔ပါ။ အႀကိဳက္ဆံုးအစားအစာလား မႏၲေလးက ခိုေတာင္မုန္႔တီကိုႀကိဳက္တယ္။ ခင္တတ္သူေတြ အားလံုးကို ခင္တတ္ပါတယ္။ ေဖ့စ္ဘုတ္နဲ႔အျပင္နဲ႔ အတူတူပဲလို႔ထင္ပါတယ္။ သိပ္ကြာျခားတာမရွိပါဘူး။

ေဖ့စ္ဘုတ္လိပ္စာကေတာ့ https://www.facebook.com/minko.oo.98 ျဖစ္ပါတယ္။