မိုဘုိင္းမမ

Mi Note 2 Touch ေၾကာင္ေနလို႔ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ၊  လဲရင္ေကာ ဘယ္ေလာက္က်မွာလဲဆိုတာ ခန္႔မွန္းေျခေျပာျပေပးပါေနာ္။

မိုဘုိင္းမမ

IJ Mobile ပရိသတ္ႀကီးမဂၤလာပါလို႔ မိုဘိုင္းမမက ႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။ မိုဘိုင္းမမဆိုတာက မိုဘိုင္းဖုန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကိုလက္လွမ္းမီသမွ် ေျဖၾကားေပးမယ့္ မမတစ္ေယာက္ေပါ့ရွင္။ ေမးခြန္းေတြကိုwww.facebook.com/ijmobile.media  ဒါမွမဟုတ္ ijmobile.media@gmail.com ကေန ေမးလို႔ရတယ္ေနာ္။

မိုဘုိင္းမမ အမွတ္ ၁၂

IJ Mobile ပရိတ္သတ္ႀကီး မဂၤလာပါလို႔ မိုဘုိင္းမမက ႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။ မိုဘုိငး္မမဆိုတာက မိုဘုိင္းဖုန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို လက္လွမ္းမီသမွ် ေျဖၾကားေပးမယ့္ မမတစ္ေယာက္ပါရွင့္။

မိုဘုိင္းမမ

IJ Mobile ပရိသတ္ႀကီးမဂၤလာပါလို႔ မိုဘိုင္းမမက ႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။ မိုဘိုင္းမမဆိုတာက မိုဘိုင္းဖုန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို လက္လွမ္းမီသမွ် ေျဖၾကားေပးမယ့္ မမတစ္ေယာက္ေပါ့ရွင္။ ေမးခြန္းေတြကို www.facebook.com/ijmobile.media  ဒါမွမဟုတ္ ijmobile.media@gmail.com ကေန ေမးလို႔ရတယ္ေနာ္။

မိုဘိုင္းမမႏွင့္ ေပးစာက႑

iPhone 5S ေမးထားတဲ့ အစ္ကိုရွင့္။ အစ္ကို ဖုန္းကတစ္ႏွစ္ျပည့္တာ မျပည့္တာနဲ႔ေတာ့ သိပ္မဆုိင္ပါဘူး။ မေတာ္တဆ ဖိမိတာတို႔၊ ႐ုတ္တရက္ ကိုယ္အမွတ္မထင္ ဖိမိတာတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

မိုဘိုင္းမမႏွင့္ ေပးစာက႑

လက္ရွိအသံုးျပဳေနတာကေတာ့ Sony Ericsson Neo V (mt111, 4.0.2.A.0.62) ပါ။ ဖုန္းေျပာတဲ့ အခါမွာ တစ္ဖက္က ေျပာတဲ့သူရဲ႕ စကားသံကို မၾကားရဘူး ျဖစ္ေနပါတယ္။ စပီကာကို ဖြင့္ၿပီးေျပာရင္ေတာ့ အသံၾကားရပါတယ္။ ဘာျဖစ္တာပါလဲ သိခ်င္ပါတယ္ မိုဘုိင္းမမ ခင္ဗ်ာ။

မိုဘိုင္းမမႏွင့္ ေပးစာက႑

IJ Mobile ပရိတ္သတ္ႀကီး မဂၤလာပါလို႔ မိုဘုိင္းမမက ႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။ မိုဘုိင္းမမဆိုတာက မိုဘုိင္းဖုနး္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို လက္လွမ္းမီသမွ် ေျဖၾကားေပးမယ့္ မမတစ္ေယာက္ေပါ့ရွင္။ ေမးခြန္းေတြကို https://www.facebook.com/ijmobile.media/ ဒါမွမဟုတ္ http://www.ijmobile.media ကေန ေမးလို႔ရတယ္ေနာ္။

မိုဘိုင္းမမႏွင့္ ေပးစာ က႑

ပရိတ္သတ္ႀကီးရွင့္ နည္းပညာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ျဖစ္ျဖစ္၊ မိုဘိုင္းဖုန္းေတြရဲ႕အေၾကာင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ijmobile@gmail.com ကိုေမးလို႔ရတယ္ေနာ္။ ေမးလာတဲ့ေမးခြန္းေတြကို မိုဘိုင္းမမ က ရမ္းသမ္းေျဖ ၾကားေပးသြားမွာပါ။

ဒီတစ္ပတ္ေရာက္လာတဲ့စာေတြထဲက မိုဘိုင္းမမ ရင္အခုန္ဆံုးသူငယ္ေလးေတြရဲ႕ေပးစာေတြကိုေျဖ ၾကားေပးလိုက္တယ္။ ေအာ္ ညီမေလးေတြအတြက္လည္းေနာက္တစ္ပတ္ေျဖၾကားေပးမွာမို႔ စိတ္ မေကာက္ရဘူးေနာ္။

ပထမဆံုးေရာက္လာတဲ့စာက ဒီလိုပါရွင့္။

Pages