အျဖဴ-အမည္းဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲ

ၿပိဳင္ပြဲဝင္စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း

ဖုန္းကင္မရာျဖင့္သာ ႐ိုက္ကူးထားေသာ ပံုျဖစ္ရမည္။

ကိုယ္တုိင္ ႐ိုက္ကူးထားေသာ ပံုျဖစ္ရမည္။

အျခား ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဆုရရွိထားေသာ ပံုမျဖစ္ရ။

ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍  အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာ အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္ပါက IJ Mobile အဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္သာ အတည္ျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပြဲဝင္  အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ေန႔လယ္ ေန႔လယ္ ၁၂း၀၀ နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ ijmobile.media@gmail.com ႏွင့္ www.facebook/ijmobile.media ၏ Chat Box မွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

ဆုေရြးခ်ယ္မည့္ ပံုစံ

- ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဓာတ္ပံုမ်ားကို IJ Mobile Facebook စာမ်က္ႏွာ (Facebook.com/ijmobile.media) တြင္ ေဖာ္ျပထားမည္ျဖစ္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားထဲမွ like & Share အမ်ားဆံုး ရရွိသည့္ ဓာတ္ပံုကို winner အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ ျဖစ္ပါ သည္။

- အပတ္စဥ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားအားလံုးကို ၂ လ တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံယွဥ္ၿပိဳင္ေစၿပီး ၎ၿပိဳင္ပြဲမွ Big Winner တစ္ဦးကို ထပ္မံေရြးခ်ယ္၍ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္ ။ IJ Mobile ဂ်ာနယ္ႏွင့္ Internet ဂ်ာနယ္မွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမိသားစုမ်ား ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္မရွိပါ။

Big Winner Contest စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း

IJ Mobile ဂ်ာနယ္၏ Photo Contest ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိထားသူမ်ားသာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ျပဳပါသည္။

မိုဘုိင္းဖုန္းျဖင့္ ႐ိုက္ကူးထားသည့္  မည္သည့္ အျဖဴ-အမည္း ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ထားသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ားကို Like & Share အမ်ားဆုံးရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

ေရြးခ်ယ္ခံရသူ (Winner) ကို ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ထုတ္ IJ Mobile ဂ်ာနယ္ႏွင့္ IJ Mobile Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေဖာ္ျပေၾကညာသြားမည္ ျဖစ္သည္။