ျမန္မာ့႐ႈခင္းအလွ ဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲ

ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားမွ ေပးပို႔ရမည့္ အခ်က္မ်ား

အမည္၊ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ ႐ိုက္ကူးသည့္ ဖုန္းအမ်ဳိးအစား (Example Galaxy J7)၊ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဓာတ္ပံု ၁ ပံုျဖင့္သာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္၊ ဆုရရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ အပတ္စဥ္တုိင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္သည္။

ၿပိဳင္ပြဲဝင္စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း

ဖုန္းကင္မရာျဖင့္သာ ႐ိုက္ကူးထားေသာ ပံုျဖစ္ရမည္။ ကိုယ္တုိင္ ႐ိုက္ကူးထားေသာ ပံုျဖစ္ရမည္။ အျခား ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဆုရရွိထားေသာ ပံုမျဖစ္ရ။ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ျဖစ္ပါက IJ Mobile အဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္သာ အတည္ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္၊ တနလၤာေန႔ ေန႔လယ္ ၁၂း၀၀ နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ ijmobile.media@gmail.com ႏွင့္ www.facebook/ijmobile.media ၏ Chat Box မွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔ပါရန္။

ဆုေရြးခ်ယ္မည့္ပံုစံ

- ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဓာတ္ပံုမ်ားကို IJ Mobile Facebook စာမ်က္ႏွာ (Facebook.com/ijmobile.media) တြင္ ေဖာ္ျပထားမည္ျဖစ္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားထဲမွ like & Share အမ်ားဆံုး ရရွိသည့္ ဓာတ္ပံုကို winner အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ ျဖစ္ပါ သည္။

- အပတ္စဥ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားအားလံုးကို ၂ လ တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံယွဥ္ၿပိဳင္ေစၿပီး ၎ၿပိဳင္ပြဲမွ Big Winner တစ္ဦးကို ထပ္မံေရြးခ်ယ္၍ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေရြးခ်ယ္ခံရသူ (Winner) ကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ထုတ္ IJ Mobile Journal ႏွင့္ IJ Mobile Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေဖာ္ျပေၾကညာေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္ ။ IJ Mobile ဂ်ာနယ္ႏွင့္ Internet ဂ်ာနယ္မွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမိသားစုမ်ား ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္မရွိပါ။