ေဗဒင္ပညာ

ေဗဒင္ပညာကိုေလ့လာလိုသူေတြအတြက္ ေဗဒင္ေဟာေျပာတြက္ခ်က္နည္း အခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာႏိုင္မွာျဖစ္သလုိ ေဗဒင္ပညာရွင္အခ်ိဳ႕ရဲ႕တြက္ခ်က္နည္းေတြကိုလည္း ေလ့လာၾကည့္႐ႈႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္မႈပညာ

ဖဲျပားေလးမ်ားနဲ႔ ဒီဇိုင္းအလွပံုမ်ားျပဳလုပ္ထားပံုကို တစ္ဆင့္ခ်င္းဓာတ္ပံုမ်ားနဲ႔ ေဖာ္ျပေပးတဲ့ facebook page တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ပန္စာေလ့လာၾကမယ္

Facebook အသံုးျပဳရင္း ပညာရွာမွီးေနသူမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္စာ၊ ဂ်ပန္ဘာသာစကားကို ေဝမွ်ႏိုင္တဲ့ Facebook Group တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

TechRadar

နည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္း

မ်ားကိုလည္း ဖတ္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

SoundCloud

SoundCloud မွတရားဝင္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ facebook page တစ္ခုျဖစ္သည္။

Health Digest

ထို႔ျပင္ က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုလည္း ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္စီစဥ္ေပးထားသည္။

M-Trollers

M-Trollers ဆိုသည့္ facebook page သည္ Troll ပံုမ်ားႏွင့္ အျခားေသာစိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည့္ပံုမ်ားကိုေဖာ္ျပေပးသည့္ facebook page တစ္ခုျဖစ္သည္။

9GAG

9GAG ဆိုသည့္ facebook page သည္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဟာသဆန္သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားကိုေဖာ္ျပေပးသည့္ facebook page တစ္ခုျဖစ္သည္။ စိတ္ဝင္စားဖြယ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားသည္။

 

Pages