နားၾကပ္မ်ားကို အသံခိုးနားေထာင္ေသာကိရိယာအျဖစ္ အစၥေရး သုေတသီမ်ား ေျပာင္းလဲျပသခဲ့

အစၥေရးႏိုင္ငံရွိ ဘင္ဂူရီယန္တကၠသိုလ္ရွိ သုေတသီမ်ားသည္ သုံးစြဲသူ၏နားၾကပ္ကို ထိုးေဖာက္ႏိုင္ေသာ code အပုိင္းအစကိုဖန္တီးခဲ့ၿပီး အသံခိုးနားေထာင္ႏိုင္ေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“Speake(a)r)” ဟုေခၚဆိုေသာ code ကို နားၾကပ္တြင္အသုံးခ်ပါက ေလထဲရွိတုန္ခါမႈမ်ားကိုဖမ္းယူႏိုင္ၿပီး အသံဖမ္းယူႏိုင္ရန္ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လိႈင္းမ်ာ းအျဖစ္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ “လူေတြက တစ္ကိုယ္ေရလုံၿခဳံေရးအားနည္းတယ္လို႔ မထင္ၾကပါဘူး။ ကြန္ပ်ဴတာမိုက္ခ႐ိုဖုန္းကို ဖယ္ရွားထားရင္လည္း နားၾကပ္သုံးတဲ့အခါ အသံဖမ္းႏိုင္ပါတယ္” ဟု ဘင္ဂူရီယန္တကၠသိုလ္ရွိ ဆိုက္ဘာလုံၿခဳံေရးသုေတသနစမ္းသပ္ခန္းမွ သုေတသီ ေခါင္းေဆာင္ ေမာ္ေဒခ်ိဳင္းဂူအာက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုစမ္းသပ္ခ်က္သည္ အသစ္မဟုတ္ေပ။ YouTube ေပၚတြင္ နားၾကပ္ကို မိုက္ခ႐ိုဖုန္းအျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္ပုံကို လက္ေတြ႕ျပသထားေသာ ဗီဒီယိုေပါင္းမ်ားစြာရွိေနသည္။ ယခုေတြ႕ရွိခ်က္၏အားသာခ်က္မွာ Windows သုိ႔မဟုတ္ MacOS အသုံးျပဳထားေသာ laptop မ်ားတြင္ မိုက္ခ႐ိုဖုန္း channel မလိုဘဲ အသံဖမ္းႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ RealTek ၏ audio codec chip ကုိ အသုံးျပဳကာ အသံကိုေနာက္ကြယ္မွ တိတ္တဆိတ္ဖမ္းယူႏိုင္သည္။

-Ref: TheNextWeb