မိုဘိုင္းမမႏွင့္ ေပးစာ က႑

ပရိတ္သတ္ႀကီးရွင့္ နည္းပညာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ျဖစ္ျဖစ္၊ မိုဘိုင္းဖုန္းေတြရဲ႕အေၾကာင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ijmobile@gmail.com ကိုေမးလို႔ရတယ္ေနာ္။ ေမးလာတဲ့ေမးခြန္းေတြကို မိုဘိုင္းမမ က ရမ္းသမ္းေျဖ ၾကားေပးသြားမွာပါ။

ဒီတစ္ပတ္ေရာက္လာတဲ့စာေတြထဲက မိုဘိုင္းမမ ရင္အခုန္ဆံုးသူငယ္ေလးေတြရဲ႕ေပးစာေတြကိုေျဖ ၾကားေပးလိုက္တယ္။ ေအာ္ ညီမေလးေတြအတြက္လည္းေနာက္တစ္ပတ္ေျဖၾကားေပးမွာမို႔ စိတ္ မေကာက္ရဘူးေနာ္။

ပထမဆံုးေရာက္လာတဲ့စာက ဒီလိုပါရွင့္။

Pages