မိုးရာသီအလွ ဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲ

ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားမွ ေပးပို႔ရမည့္ အခ်က္မ်ား

အမည္၊ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ ႐ိုက္ကူးသည့္ ဖုန္းအမ်ဳိးအစား (Example Galaxy J7)၊ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဓာတ္ပံု ၁ ပံုျဖင့္သာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္၊ ဆုရရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ အပတ္စဥ္တုိင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္သည္။

ၿပိဳင္ပြဲဝင္စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း

ဖုန္းကင္မရာျဖင့္သာ ႐ိုက္ကူးထားေသာ ပံုျဖစ္ရမည္။ ကိုယ္တုိင္ ႐ိုက္ကူးထားေသာ ပံုျဖစ္ရမည္။ အျခား ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဆုရရွိထားေသာ ပံုမျဖစ္ရ။ အေၾကာင္း တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ျဖစ္ပါက IJ Mobile အဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္သာ အတည္ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံုမ်ားကို စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္၊ တနလၤာေန႔ ေန႔လယ္ ၁၂း၀၀ နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ ijmobile.media@gmail.com ႏွင့္ www.facebook/ijmobile.media ၏ Chat Box မွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔ပါရန္။

ဆုေရြးခ်ယ္မည့္ပံုစံ

- ၿပိဳင္ပြဲဝင္ဓာတ္ပံုမ်ားကို IJ Mobile Facebook စာမ်က္ႏွာ (Facebook.com/ijmobile.media) တြင္ ေဖာ္ျပထားမည္ျဖစ္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားထဲမွ like & Share အမ်ားဆံုး ရရွိသည့္ ဓာတ္ပံုကို winner အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ ျဖစ္ပါ သည္။

- အပတ္စဥ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားအားလံုးကို ၂ လ တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံယွဥ္ၿပိဳင္ေစၿပီး ၎ၿပိဳင္ပြဲမွ Big Winner တစ္ဦးကို ထပ္မံေရြးခ်ယ္၍ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေရြးခ်ယ္ခံရသူ (Winner) ကို စက္တင္ဘာလ  ၉ ရက္ေန႔ထုတ္ IJ Mobile Journal ႏွင့္ IJ Mobile Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေဖာ္ျပေၾကညာေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။