Apple Watch Stand

Apple Watch အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ မိမိတို႔ရဲ႕နာရီကိုအားသြင္းသည့္အခါတြင္ တင္ထား ႏိုင္မည့္ Baseus အမွတ္တံဆိပ္ Apple Watch Stand ျဖစ္သည္။ နာရီတင္ထားႏိုင္သလို ေအာက္ေျခတြင္ ဖုန္းကိုပါတစ္ပါတည္းတင္ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ဘက္ရွိဖုန္းထားရာေနရာကို Leather ျဖင့္လုပ္ေပးထားသည့္အတြက္ ေလွ်ာက်မႈကို ကာကြယ္ေပးထားၿပီးသားျဖစ္သည္။ ေစ်းႏႈန္း ၁၄,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ဖုန္း-၀၉ ၂၆၂၀၀၉၂၀၉ တြင္ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူႏိုင္သည္။