Baseus Bluetooth Speaker

အသံထြက္အရည္အေသြးပိုင္းသာမက ဒီဇိုင္းပိုင္းတြင္ပါ အေကာင္းမြန္ဆံုးဖန္တီးထားသည့္ Baseus အမွတ္တံဆိပ္ Bluetooth Speaker ေလးမ်ားျဖစ္သည္။ Bass အသံထြက္ကို အထူးေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထားၿပီး ေအာက္ခံ Stand ပါဝင္သည့္အတြက္ အလြယ္တကူအသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါစပီကာကို တန္ဖိုး ၉၉,၀၀၀ က်ပ္ဝန္းက်င္ျဖင့္ Baseus Myanmar အေရာင္းဆုိင္ ဖုန္း-၀၉၄၂၁၁ ၁၃၆၆၆ တြင္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။