အသစ္ထြက္ရွိလာမည့္ Huawei ၏ dual-camera P9 စမတ္ဖုန္းတြင္ Leica အမွတ္တံဆိပ္ အသုံးျပဳထား

Huawei ႏွင့္ Leica သည္ ကာလရွည္ပူးေပါင္းမႈ ပထမဆုံးရလဒ္ အျဖစ္P9 အထင္ကရစမတ္ဖုန္းကို မိတ္ဆက္သြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Oppo F1 Plus ကိုကန္ေဒၚလာ ၄၄၂.၅၁ ျဖင့္ တစ္ကမၻာလုံးသုိ႔ျဖန္႔ခ်ိ

Oppo F1 Plus ကို ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ ေစ်းကြက္တခ်ိဳ႕တြင္ စတင္ေရာင္းခ်ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ဖုန္းကို  ဥေရာပတြင္ ေမလမွစတင္၍ အြန္လိုင္းမွေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ယူေကတြင္ ေပါင္စတာလင္ ၂၉၉ ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ယူ႐ို ၃၈၉ ျဖင့္ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Nintendo ၏ပထမဆုံး စမတ္ဖုန္း app Miitomo ကိုမတ္လ ၃၁ရက္တြင္ အေမရိကန္၌ ျဖန္႔ခ်ိ

Nintendo ၏ ပထမဆုံး စမတ္ဖုန္း app Miitomo ကိုမတ္လ ၃၁ရက္တြင္ အေမရိကန္၌ ျဖန္႔ခ်ိမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ရွိ စမတ္ဖုန္း သုံးစြဲသူမ်ား အသုံးျပဳႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

iPhone SE က Android မွသုံးစြဲသူ အသစ္မ်ားကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဟု အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရ

iPhone SE သည္ ယခင္ထြက္ရွိခဲ့ေသာ iPhone ထက္ Android မွသုံးစြဲသူ အသစ္မ်ားစြာကိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း Slice Intelligence မွ ထုတ္ကုန္သစ္ေရာင္းခ်မႈ ေနာက္ဆုံး အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

စမတ္ဖုန္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာထမင္းေပါင္းအိုးကို Xiaomi ထုတ္ေဖာ္မိတ္ဆက္

Xiaomi သည္ ဝက္ဘ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ထမင္းေပါင္းအိုးကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ စမတ္ဖုန္းျဖင့္ ဆန္အိတ္ေပၚရွိ barcode ကို scan ျပဳလုပ္ကာ ထမင္းေပါင္းအိုးႏွင့္ sync ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

Pages