ဘားကမ့္ ပခုကၠဴ ၂၀၁၆

IJ Mobile ရဲ႕ Event က႑မွာေတာ့ ေအာက္တုိဘာလ ေနာက္ဆံုးပတ္ အတြင္းမွာ  က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ပြဲေလးေတြကုိ ေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

Fuji Xerox ၏ ျပခန္းသစ္ဖြင့္ပြဲ ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး Printer မ်ားမိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနား

ဒီအခမ္းအနားကိုေတာ့ ေအာက္တုိဘာလ ၁၈ ရက္က လွည္းတန္းစင္တာရွိ Fuji Xerox Showroom မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ပါတယ္။

Panasonic ၏ဆံပင္ႏွင့္အလွအပဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ား မိတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနား

IJ Mobile ရဲ႕ Event က႑မွာေတာ့ ေအာက္တုိဘာလ ဒုတိယပတ္ အတြင္းမွာ  က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ တဲ့ပြဲေလးေတြကုိ ေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္ ပါတယ္။

အေျခခံကြန္ပ်ဴတာ တတ္ေျမာက္ေရးသင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား

အေျခခံကြန္ပ်ဴတာ တတ္ေျမာက္ေရးသင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကိုေတာ့ ေအာက္တုိ ဘာလ ၂ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္မွာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

Pages