ႏိုဘယ္စာေပဆု

(ယူရီပိုင္)

စာေပဆိုင္ရာ ႏိုဘယ္ဆုရရွိထားတဲ့ ပညာရွင္ေတြအေၾကာင္း စုစည္းထားတဲ့စာအုပ္ေလး အေၾကာင္း ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ႏိုဘယ္ဆုေပၚေပါက္ျခင္း၊ ႏိုဘယ္စာေပဆုရွင္မ်ား အမည္စာရင္း၊ ႏိုဘယ္စာေပဆု ရရွိသူမ်ားရဲ႕ အေၾကာင္းအရာ စတဲ့အေၾကာင္းအရာသံုးခုနဲ႔ ဖတ္႐ႈႏိုင္မွာျဖစ္ပါ တယ္။

ႏိုဘယ္စာေပဆုကို ၁၉၀၁ ခု ႏွစ္ကေနစတင္လို႔ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း နီးပါး ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲလ္ဖရက္ႏိုဘယ္ရဲ႕ေသတမ္းစာပါ စကားလံုးေတြနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ေရးသားျပဳစုမႈရွိတဲ့မည္သည့္ ႏိုင္ငံသားကိုမဆို ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ႏိုဘယ္ဆုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၀ိ၀ါဒကြဲျပား ေနျခင္း၊ ေ၀ဖန္သံမ်ား၊ ဆုခ်ီးျမႇင့္ရန္လ်ာထားသည့္ စာရင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ ဆုေငြေတာ္၊ ႏိုဘယ္ဆု တံဆိပ္မ်ားအေၾကာင္းကို စံုစံုလင္လင္ ဖတ္႐ႈရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုဘယ္စာေပဆုရွင္စာရင္းေတြနဲ႔ ဆုရတဲ့သူေတြရဲ႕အေၾကာင္းေတြကိုေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ စာ အုပ္ေလးပါ။ စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳအႏုပညာက ထုတ္ေ၀ထားတာျဖစ္ၿပီး တန္ဖိုး ၁၈၀၀ က်ပ္ျဖစ္ပါတယ္။