အခ်ဥ္ ႏွင့္ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ

ေအာင္ေအာင္ (IR) 

ေဆာင္းပါးေလးေတြ စုစည္းထားတဲ့စာအုပ္ေလးကို ဒီတစ္ပတ္ ၫႊန္းဆိုခ်င္ပါတယ္။ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ေဆာင္းပါးစံုစံုလင္လင္ေတြကို ဖတ္႐ႈႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ေရးသားခဲ့တဲ့ ေဆာင္းပါးေတြ စုစည္းထားမႈလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကေနဒါႏို္င္ငံ၊ ပညာသင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံပညာသင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ UK ပညာသင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံပညာသင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေဆာင္းပါးေတြကို ဖတ္႐ႈရမဲ့အျပင္ လူငယ္နဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊လူငယ္နဲ႔အခြင့္အေရး၊ လူငယ္ နဲ႔ခ်စ္မႈေရးရာ အစရွိတဲ့ေဆာင္းပါးေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ေအာင္ေအာင္ (IR) ေရးတဲ့ အခ်ဥ္ႏွင့္ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ ဆိုတဲ့စာအုပ္ေလးျဖစ္ပါတယ္။ 7 Day News, The Voice, The Myanmar Post, The Myanmar Review, Education Digest သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ေရးသားခဲ့တဲ့ေဆာင္းပါးေတြျဖစ္ပါတယ္။  တန္ဖိုး ၄၅၀၀ က်ပ္ပါ။