တစ္ပတ္စာ သင့္အတြက္ ကံၾကမၼာ

တနဂၤေႏြ

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း သင္၏အခ်စ္ေရးတြင္ စန္းပြင့္ေနတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရး ကံေကာင္းၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ရတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ သူတစ္ပါးကိစၥေၾကာင့္ အိမ္ပူအိမ္ဆူျဖစ္တတ္ပါသည္။ ေငြရွာရခက္ခဲေနတတ္သည္။ လာျပန္လွ်င္လည္း ျပန္ထြက္ေနတတ္ပါသည္။ ေငြေၾကာင့္ စိတ္ညစ္စရာႀကံဳရတတ္ပါသည္။ စီးပြားေရးအလုပ္အကိုင္ေၾကာင့္ လူပင္ပန္း၊ စိတ္ပင္ပန္းျဖစ္ရတတ္ပါသည္။ ဖုန္းျဖင့္သတင္းေကာင္း ၾကားရတတ္သည္။ ဖုန္း အလွဆင္ျပဳျပင္ၿပီး ကိုင္လိုစိတ္ေပၚတတ္သည္။

ယၾတာ။။ သံဃာေတာ္ကို ဆြမ္းထမင္းဟင္း ကပ္လွဴ၍သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

တနလၤာ

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း သင္၏အခ်စ္ေရးတြင္ အဆင္ေျပလိုက္၊ မေျပလိုက္ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ဘာရယ္မဟုတ္ဘဲ ျပႆနာ မၾကာခဏ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမဲ့ ေငြထြက္တတ္ပါသည္။ ေငြဆံုး႐ံႈးျခင္း၊ ေငြသိမ္းခံရျခင္းျဖစ္တတ္ပါသည္။ သတိထားပါ။ မိမိႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေသာ အလုပ္မ်ားလုပ္ရတတ္ပါသည္။ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဖ်ားရွဴးေနတတ္ပါသည္။ မိမိဖုန္းကို သူတစ္ပါးက ငွားယူသံုးစြဲတတ္သည္၊ ဖုန္းေမ့ က်န္တတ္ပါသည္။

ယၾတာ။။ သံဃာေတာ္ကိုၾကာဆန္ေက်ာ္ကပ္လွဴ၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

အဂၤါ

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း  သင္၏အခ်စ္ေရးတြင္ ၾကားလူအေႏွာင့္အယွက္ ဝင္လာတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ပ်ားရည္ဆမ္းအခ်ိန္မ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္ရပါလိမ့္မည္။ ေငြအကုန္အက်မ်ားတတ္သည္။ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စကားေျပာရတတ္ပါသည္။ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္မပါဘဲ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ အခက္အခဲအခ်ဳိ႕ေတြ႕တတ္သလို  ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈလည္း နည္းေနတတ္ပါသည္။ ဖုန္းအသစ္ဝင္လာျခင္း၊ ဖုန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အလွွဆင္ပစၥည္းမ်ားဝင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ယၾတာ။။ အိမ္ဘုရားတြင္ ပ်ားလိေမၼာ္ကပ္လွဴ၍ အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

ဗုဒၶဟူး

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း  သင္၏အခ်စ္ေရးတြင္ ရည္းစားေဟာင္း၊ မိတ္ေဆြေဟာင္းေၾကာင့္ ျပႆနာျဖစ္တတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ ေရးတြင္ အေသးအဖြဲကိစၥေၾကာင့္ စကားကေတာက္ကဆ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ပံုမွန္ဝင္ေနက် အတုိင္း ေငြဝင္ၿမဲဝင္ေနပါလိမ့္မည္။ အႀကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ား ေပၚမည္။ အလုပ္တိုးခ်ဲ႕ရတတ္ပါသည္။ အခြင့္ အေရးေကာင္းမ်ား ရရွိပါလိမ့္မည္။ သူတစ္ပါးဖုန္း အသစ္ဝယ္ျခင္း၊ ဖုန္းျပဳျပင္ျခင္းကိစၥတြင္ ၾကားဝင္ ကူညီရတတ္သည္။

ယၾတာ။။ ပ်ားရည္ကပ္လွဴ၍ အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

ၾကာသပေတး

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း သင္၏အ ခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူ၏ အေရးေပး ဂ႐ုစိုက္ျခင္းကို ခံရတတ္ပါသည္။  အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အဆင္ေျပလိုက္၊ မေျပလိုက္ ျဖစ္တတ္ပါ သည္။ ဝင္ေငြေကာင္းပါလိမ့္မည္။ လာဘ္ပြင့္ၿပီး ေငြအလံုးအရင္း လုိက္ရတတ္ပါည္။ လုပ္ငန္းအႀကံအစည္တို႔ အခက္အခဲအထစ္အေင့ါမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေနရတတ္ ပါသည္။ ေရျခား၊ ေျမျခား၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ အကူအညီရတတ္ပါသည္။ သင္၏ဖုန္းပ်က္စီး၊ ေပ်ာက္ဆံုးတတ္ျခင္း၊ အေဟာင္းထြက္၍ အသစ္၀င္ျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။

ယၾတာ။။ သံဃာေတာ္ကို အေၾကာ္စံုလွဴ၍ အလိုရွိရာကုိ ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

ေသာၾကာ

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း သင္၏အခ်စ္ေရးတြင္ စန္းပြင့္ေနတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရး ကံေကာင္းၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ရတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ သူတစ္ပါးကိစၥေၾကာင့္ အိမ္ပူအိမ္ဆူျဖစ္တတ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမဲ့ ေငြထြက္တတ္ပါသည္။ ေငြဆံုး႐ံႈးျခင္း၊ လူ ပင္ပန္း စိတ္ပင္ပန္းျဖစ္ရတတ္ပါသည္။ မိမိဖုန္းကို သူတစ္ပါးက ငွားယူသံုးစြဲတတ္သည္။ ဖုန္းေမ့က်န္တတ္ပါသည္။

ယၾတာ။။ ဘယာေၾကာ္ကို သက္ေစ့ဆြမ္းေလာင္းလွဴၿပီး အလိုရွိရာ ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

စေန

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း သင္၏အခ်စ္ေရးတြင္ မၾကာခဏစကားမ်ား လိုက္၊ စိတ္ေကာက္လိုက္ျဖစ္ေန တတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေအးတိ ေအးစက္ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ ေငြရွာရခက္ခဲေနတတ္သည္။ လာျပန္လွ်င္လည္း ျပန္ထြက္ေနတတ္ပါသည္။ ေငြေၾကာင့္ စိတ္ညစ္စရာႀကံဳရတတ္ပါသည္။ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္မပါဘဲျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ အခက္အခဲအခ်ဳိ႕ေတြ႕တတ္သလို ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈလည္း နည္းေနတတ္ပါသည္။ ဖုန္းအသစ္ဝယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အကူအညီေပးမယ့္သူ ေပၚလာတတ္ပါသည္။ ဖုန္းအသစ္လည္း ဝင္လာတတ္ပါသည္။

ယၾတာ။။ တံျမက္စည္းလွဴ၍ အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။