တစ္ပတ္စာ သင့္အတြက္ ကံၾကမၼာ

တနဂၤေႏြ

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း သင္၏ အခ်စ္ေရးတြင္ ရည္းစားေဟာင္း၊ မိတ္ေဆြေဟာင္းေၾကာင့္ ျပႆနာျဖစ္တတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အေသးအဖြဲကိစၥေၾကာင့္ စကားကေတာက္ကဆျဖစ္တတ္ပါသည္။ ပံုမွန္ဝင္ေနက်အတုိင္း ေငြ၀င္ၿမဲဝင္ေနပါလိမ့္မည္။ စီးပြားေရးအလုပ္အကိုင္ေၾကာင့္ လူပင္ပန္း၊ စိတ္ပင္ပန္း ျဖစ္ရတတ္ပါသည္။ ဖုန္းမွန္ကြဲျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္း တို႔ ျဖစ္တတ္သည္။ စိတ္မေကာင္း သတင္းစကားမ်ားကို ဖုန္းျဖင့္ ၾကားရတတ္သည္။

ယၾတာ။။ အိမ္ဘုရားတြင္ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ကပ္၍ အလိုရွိရာကိုဆု ေတာင္းလိုက္ပါေလ။

တနလၤာ

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း သင္၏အခ်စ္ေရးတြင္ အဆင္ေျပလိုက္၊ မေျပလိုက္ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ဘာရယ္မဟုတ္ဘဲ ျပႆနာမၾကာခဏျဖစ္ ေနတတ္ပါသည္။ သူတစ္ပါးတို႔၏ ေငြေၾကးကိစၥမ်ားတြင္ ၾကားညပ္တတ္သည္။ ေရွာင္ထားပါ။ မေရွာင္လွ်င္ ျပႆနာျဖစ္တတ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းအႀကံအစည္တုိ႔ အခက္အခဲ အထစ္အေင့ါမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေနရတတ္ပါသည္။ ေရျခား၊ ေျမျခား၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ အကူအညီရတတ္ပါသည္။ သူတစ္ပါးဖုန္းအသစ္ဝယ္ျခင္း၊ ဖုန္းျပဳျပင္ျခင္းကိစၥတြင္ ၾကားဝင္ကူညီရ တတ္သည္။

ယၾတာ။။ ေကာ္ဖီ (ေကာ္ဖီ ရည္) ကိုတုိက္၍ အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

အဂၤါ

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း သင္၏အခ်စ္ေရးတြင္ စန္းပြင့္ေနတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရး ကံေကာင္းၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ရတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ သူတစ္ပါးကိစၥ ေၾကာင့္ အိမ္ပူအိမ္ဆူျဖစ္တတ္ပါသည္။ ပံုမွန္ဝင္ေနက်အတိုင္း ေငြဝင္ၿမဲဝင္ေနပါလိမ့္မည္။ အႀကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ားေပၚမည္။ အလုပ္တိုးခ်ဲ႕ရတတ္ပါသည္။ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား ရရွိပါလိမ့္မည္။ ဖုန္း အသစ္ဝင္လာျခင္း၊ ဖုန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အလွဆင္ပစၥည္း မ်ားဝင္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ယၾတာ။။ အိမ္ဘုရားတြင္ တုိဟူးေက်ာ္လွဴ၍ အလုိရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

ဗုဒၶဟူး

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း သင္၏အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူ၏ လိမ္ညာလွည့္ျဖားျခင္းကို ခံရတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္အထင္အျမင္ လြဲမွားတတ္ပါသည္။ မိမိႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေသာ အလုပ္မ်ား လုပ္ရတတ္ပါသည္။ အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဖ်ားရွဴးေနတတ္ပါ သည္။ ေငြရွာရခက္ခဲေနတတ္ သည္။ လာျပန္လွ်င္လည္း ျပန္ ထြက္ေနတတ္ပါသည္။ ေငြေၾကာင့္ စိတ္ညစ္စရာႀကံဳရ တတ္ပါသည္။ ဖုန္းျဖင့္ သတင္းေကာင္း ၾကားရတတ္သည္။ ဖုန္းအလွဆင္ျပဳျပင္ၿပီး ကိုင္လိုစိတ္ေပၚ တတ္သည္။

ယၾတာ။။ ေပါင္မုန္႔ကိုပ်ား ရည္ဆမ္းၿပီး လွဴ၍ အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

ၾကာသပေတး

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း သင္၏အခ်စ္ေရးတြင္ ရည္းစားေဟာင္း၊ မိတ္ေဆြ ေဟာင္းေၾကာင့္ ျပႆနာျဖစ္တတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အေသးအဖြဲ ကိစၥေၾကာင့္ စကားကေတာက္ကဆျဖစ္တတ္ပါသည္။ စီးပြားေရး အလုပ္အကိုင္ေၾကာင့္ လူပင္ပန္း စိတ္ပင္ပန္း ျဖစ္ရတတ္ပါသည္။ စီးပြားေရး အလုပ္အကိုင္ေၾကာင့္ လူပင္ပန္း စိတ္ပင္ပန္းျဖစ္ရတတ္ပါသည္။ ဝင္ေငြေကာင္းပါလိမ့္မည္။ လာဘ္ပြင့္ၿပီး ေငြအလံုးအရင္း လိုက္ရ တတ္ပါသည္။ သင္၏ဖုန္းပ်က္စီး၊ ေပ်ာက္ဆံုးတတ္ျခင္း၊ အေဟာင္းထြက္၍ အသစ္၀င္ျခင္း တို႔ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ယၾတာ။။ ပဲေၾကာ္ကို ေခြးေကြၽး၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆု ေတာင္းလိုက္ပါေလ။

ေသာၾကာ

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း သင္၏အ ခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူ၏ အေရးေပး ဂ႐ုစိုက္ျခင္းကို ခံရတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အဆင္ေျပလုိက္၊ မေျပလိုက္ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမဲ့ ေငြထြက္တတ္ပါသည္။ ေငြဆံုး႐ံႈးျခင္း၊ ေငြသိမ္းခံရျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္သည္။ သတိထားပါ။ လုပ္ငန္း အႀကံအစည္တို႔ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ အကူအညီေကာင္းမ်ား လည္း ရတတ္ပါသည္။ ဖုန္းေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရတတ္ပါသည္။ ဖုန္း မၾကာခဏေၾကာင္တတ္သည္။ အမွတ္တမဲ့ လြတ္က်တတ္သည္။

ယၾတာ။။ ထန္းလ်က္ခဲကို ေခြးေကၽြး၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

စေန

ဒီတစ္္ပတ္အတြင္း သင္၏အခ်စ္ေရးတြင္ မၾကာခဏ စကားမ်ားလိုက္၊ စိတ္ေကာက္လိုက္ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ တစ္ဦးႏွစ္ တစ္ဦး ေအးတိေအးစက္ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝင္လည္း ဝင္မည္၊ ထြက္လည္း ထြက္တတ္ ပါသည္။ ေငြမၿမဲတတ္ပါ။ အလုပ္သင္အလုပ္ပိုတို႔ လုပ္ရတတ္ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ခရီးမ်ားရတတ္ပါ သည္။ မိမိဖုန္းကို သူတစ္ပါးကငွားယူသံုးစြဲတတ္ပါသည္။ ဖုန္း ေမ့က်န္တတ္ပါသည္။

ယၾတာ။။  တံျမက္စည္းလွဴ၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းပါေလ။