တစ္ပတ္စာ သင့္အတြက္ ကံၾကမၼာ

တနဂၤေႏြ

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း ဝင္ေငြေကာင္းပါလိမ့္မည္။ လာဘ္ပြင့္ၿပီး ေငြအလံုးအရင္းလိုက္ရတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ စန္းပြင့္ေနတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးကံ ေကာင္းၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ရတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ သူ တစ္ပါးကိစၥေၾကာင့္ အိမ္ပူအိမ္ဆူ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ စီးပြားေရးအလုပ္အကိုင္ေၾကာင့္ လူပင္ပန္း၊ စိတ္ပင္ပန္းျဖစ္ရတတ္ပါသည္။ သူတစ္ပါးဖုန္းအသစ္ဝယ္ျခင္း၊ ဖုန္းျပဳျပင္ျခင္းကိစၥတြင္ ၾကားဝင္ ကူညီရတတ္သည္။

ယၾတာ။ သံဃာေတာ္တစ္ပါးအား ယပ္ေတာင္ကပ္လွဴ၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

တနလၤာ

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း ေငြအကုန္ အက်မ်ားရတတ္သည္။ ေငြေၾကး ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စကားေျပာရတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူႏွင့္ ခြဲခြာရတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေအးခ်မ္းမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းအႀကံအစည္တို႔ အခက္အခဲအထင္အေင့ါမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေနရတတ္ပါသည္။ ေရျခား၊ ေျမျခား၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွအကူအညီရတတ္ပါသည္။ မိမိဖုန္းကိုသူတစ္ပါးက ငွားယူသံုးစြဲတတ္သည္။ ဖုန္းေမ့က်န္တတ္ပါသည္။

ယၾတာ။ အိမ္ဘုရားတြင္ နန္းႀကီးသုပ္ကပ္လွဴ၍ သင္အလို ရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

အဂၤါ

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း ေငြေၾကး ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝင္လည္းဝင္ မည္။ ထြက္လည္းထြက္တတ္ပါ သည္။ ေငြမၿမဲတတ္ပါ။ အခ်စ္ ေရးတြင္ အဆင္ေျပလိုက္၊ မေျပ လိုက္ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ အိမ္ ေထာင္ေရးတြင္ ဘာရယ္မဟုတ္ ဘဲ ျပႆနာ မၾကာခဏျဖစ္ေန တတ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းအႀကံအစည္တို႔ မေရရာ၊ မေသခ်ာ ျဖစ္ ေနတတ္ပါသည္။ အလုပ္ကိစၥတို႔ မၿပီးျပတ္ တိုးလို႔တန္းလန္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ဖုန္းအသစ္ဝယ္ႏုိင္ ရန္အတြက္ အကူအညီေပးမည့္ သူေပၚလာတတ္သည္။ ဖုန္းအသစ္လည္း ဝင္လာတတ္ပါသည္။

ယၾတာ။ ေကာက္ညႇင္း ေပါင္းအား ဘုရားဆြမ္းေတာ္ ကပ္လွဴ၍ သင္အလိုရွိရာကိုဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

ဗုဒၶဟူး

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း သူတစ္ပါးတို႔၏ ေငြေၾကးကိစၥမ်ားတြင္ ၾကားညပ္တတ္သည္။ ေရွာင္ထားပါ။ မေရွာင္လွ်င္ ျပႆနာ ျဖစ္တတ္ပါသည္။  အခ်စ္ေရးတြင္ မၾကာခဏ စကားမ်ားလိုက္၊ စိတ္ေကာက္လိုက္ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ အိမ္ ေထာင္ေရးတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေအးတိေအးစက္ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ အလုပ္သစ္အလုပ္ပိုတို႔ လုပ္ရတတ္ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ခရီး မ်ားရတတ္ပါသည္။ ဖုန္းအသစ္ ဝင္လာျခင္း၊ ဖုန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အလွွဆင္ ပစၥည္းမ်ားဝင္ ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ယၾတာ။ အိမ္ဘုရားတြင္ ပန္းသစ္ေတာ္ကပ္လွဴၿပီး သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

ၾကာသပေတး

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း ဝင္ေငြ ေကာင္းပါလိမ့္မည္။ လာဘ္ပြင့္ၿပီး ေငြအလံုးအရင္းလိုက္ရတတ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းအႀကံအစည္တုိ႔ မေရရာ၊ မေသခ်ာ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ အလုပ္ကိစၥတု႔ိ မၿပီးျပတ္တိုးလို႔ တန္းလန္းျဖစ္တတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူ၏ အေရးေပ၊ ဂ႐ုစိုက္ျခင္းကို ခံရတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အဆင္ေျပလိုက္၊ မေျပလိုက္ျဖစ္ တတ္ပါသည္။ ဖုန္းအသစ္ဝင္လာျခင္း၊ ဖုန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အလွ ဆင္ပစၥည္းမ်ား ဝင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ယၾတာ။ ထန္းလ်က္ခဲေခြးေကြၽး၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

ေသာၾကာ

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း ေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းေကာင္းၾကား ရပါလိမ့္မည္။ မၾကာခဏလည္း လာဘ္ပြင့္၍ ေငြ၀င္တတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ၾကားလူအေႏွာင့္အယွက္ ဝင္လာတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ပ်ားရည္ဆမ္းအခ်ိန္မ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေက် နပ္ရပါလိမ့္မည္။ အလုပ္ႏွင့္ပတ္ သက္၍စိတ္မပါဘဲ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ အခက္အခဲအခ်ဳိ႕ေတြ႕ တတ္သလို ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈလည္း နည္းေနတတ္ပါသည္။ ဖုန္းျဖင့္ သတင္းေကာင္းၾကားရတတ္သည္။ ဖုန္းအလွဆင္ျပဳျပင္ၿပီး ကိုင္လိုစိတ္ေပၚတတ္သည္။

ယၾတာ။ မုန္႔လံုးေရေပၚေဝ၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

စေန

ဒီတစ္္ပတ္အတြင္း အေၾကာင္းမဲ့ ေငြထြက္တတ္ပါသည္။ ေငြဆံုး႐ံႈးျခင္း၊ ေငြသိမ္းခံရျခင္းျဖစ္တတ္သည္။ သတိထားပါ။ အခ်စ္ေရးတြင္ ရည္းစားေဟာင္း၊ မိတ္ေဆြ ေဟာင္းေၾကာင့္ ျပႆနာျဖစ္တတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အေသးအဖြဲ ကိစၥ ေၾကာင့္ စကားကေတာက္ ကဆျဖစ္တတ္ပါသည္။ အႀကံဉာဏ္ ေကာင္းမ်ားေပၚမည္။ အလုပ္တိုးခ်ဲ႕ရတတ္ပါသည္။ အခြင့္ေရးေကာင္းမ်ား ရရွိပါလိမ့္မည္။ သင္၏ဖုန္း၊ ပ်က္စီး ေပ်ာက္ဆံုးတတ္ျခင္း၊ အေဟာင္းထြက္၍ အသစ္ဝင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္သည္။

ယၾတာ။ သံဃာေတာ္တစ္ပါးအား ၾကက္သားဆြမ္းေလာင္းလွဴ၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။