တစ္ပတ္စာ သင့္အတြက္ ကံၾကမၼာ

တနဂၤေႏြ

ဒီတစ္္ပတ္အတြင္း ေငြအကုန္ အက်မ်ားရတတ္သည္။ ေငြေၾကး ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စကားေျပာရ တတ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းအႀကံအ စည္တို႔ အခက္အခဲအထစ္အေင့ါ မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေနရတတ္ပါသည္။ ေရျခား၊ ေျမျခား၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ အကူအညီရတတ္ပါသည္။ သြားနာ၊ သြားကိုက္၊ သြားဖံုးေရာင္ျခင္းစ သည့္ သြားေရာဂါျဖစ္တတ္ပါ သည္။ ဖုန္းအသစ္ဝင္လာျခင္း၊ ဖုန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အလွဆင္ ပစၥည္းမ်ား ဝင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္ ပါသည္။

ယၾတာ။။  ဘဲဥဟင္းျဖင့္ ေခြးစာေကၽြး၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆု ေတာင္းလိုက္ပါေလ။

တနလၤာ

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝင္လည္းဝင္မည္။ ထြက္လည္း ထြက္တတ္ပါ သည္။ ေငြမၿမဲတတ္ပါ။ စီးပြားေရး အလုပ္အကိုင္ေၾကာင့္ လူပင္ပန္း၊ စိတ္ပင္ပန္း ျဖစ္ရတတ္ပါသည္။ သြားနာ၊ သြားကိုက္၊ သြားဖံုးေရာင္ ျခင္းစသည့္ သြားေရာဂါျဖစ္တတ္ပါသည္။ ဖုန္းမွန္ကြဲျခင္း၊ ပ်က္စီး ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္သည္။ စိတ္မေကာင္းသတင္း စကားမ်ားကို ဖုန္းျဖင့္ ၾကားရတတ္သည္။

ယၾတာ။။ သံဃာေတာ္တစ္ပါးအား ပ်ားရည္ကပ္လွဴ၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါ ေလ။

အဂၤါ

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း အေၾကာင္းမဲ့ ေငြထြက္တတ္ပါသည္။ ေငြဆံုး ႐ံႈးျခင္း၊ ေငြသိမ္းခံရျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။ သတိထားပါ။ အလုပ္ သစ္အလုပ္ပိုတို႔ လုပ္ရတတ္ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ခရီးမ်ားရတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ စန္းပြင့္ေနတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးကံ ေကာင္းၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ရတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ သူ တစ္ပါးကိစၥေၾကာင့္ အိမ္ပူအိမ္ဆူ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ဖုန္းအသစ္ဝင္လာျခင္း၊ ဖုန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ားဝင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ယၾတာ။။ သံဃာေတာ္တစ္ ပါးအား ေကာ္ဖီ (ေကာ္ဖီမႈန္႔ျဖင့္  သာ) ကပ္လွဴ၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလုိက္ပါေလ။

ဗုဒၶဟူး

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း ေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းေကာင္းၾကား ရပါလိမ့္မည္။ မၾကာခဏလည္း လာဘ္ပြင့္၍ ေငြဝင္တတ္ပါသည္။  အႀကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ား ေပၚမည္။ အလုပ္တိုးခ်ဲ႕ရတတ္ပါသည္။ အခြင့္ေရးေကာင္းမ်ား ရရွိ ပါလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ၾကားလူ အေႏွာင့္အယွက္ဝင္လာတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ပ်ားရည္ဆမ္း အခ်ိန္မ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္ရပါလိမ့္မည္။ ဖုန္းေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရတတ္ပါသည္။ ဖုန္းမၾကာခဏ ေၾကာင္တတ္သည္။ အမွတ္တမဲ့ လြတ္က်တတ္သည္။

ယၾတာ။။ မရွိဆင္းရဲသားမ်ားကို သာကူေဝ၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

ၾကာသပေတး

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း ဝင္ေငြ ေကာင္းပါလိမ့္မည္။ လာဘ္ပြင့္ၿပီး ေငြအလံုးအရင္းလိုက္ ရတတ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းအႀကံအစည္တုိ႔ မေရရာ၊ မေသခ်ာ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ အလုပ္ကိစၥတု႔ိ မၿပီးျပတ္ တိုးလို႔ တန္းလန္းျဖစ္တတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူ၏ အေရးေပ၊ ဂ႐ုစိုက္ျခင္းကို ခံရ တတ္ ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အဆင္ေျပလိုက္၊ မေျပလိုက္ျဖစ္ တတ္ပါသည္။ ဖုန္းအသစ္ဝင္လာျခင္း၊ ဖုန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ သည့္ အလွ ဆင္ပစၥည္းမ်ား ဝင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ တတ္ပါသည္။

ယၾတာ။။ ထန္းလ်က္ခဲ  ေခြးေကၽြး၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆု ေတာင္းလိုက္ပါေလ

ေသာၾကာ

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း ေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းေကာင္းၾကား ရပါလိမ့္မည္။ အႀကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ား ေပၚမည္။ အလုပ္တိုးခ်ဲ႕ရတတ္ပါသည္။ အခြင့္အေရး ေကာင္းမ်ား ရရွိပါလိမ့္မည္။ ေျခနာ၊ ခါး နာျခင္း၊ ေသြးသားႏွင့္ဆုိင္သည့္ ေဝဒနာခံစားရ တတ္ျခင္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ သူတစ္ပါးဖုန္း အသစ္ ဝယ္ျခင္း၊ ဖုန္းျပဳျပင္ျခင္းကိစၥတြင္ ၾကားဝင္ကူညီရတတ္ သည္။

ယၾတာ။။  သံဃာေတာ္တစ္ပါးအား ဆန္တစ္ျပည္ကပ္လွဴ၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလုိက္ပါေလ။

စေန

ဒီတစ္္ပတ္အတြင္း ေငြရွာရ ခက္ခဲေနတတ္သည္။ လာျပန္ လွ်င္လည္း ျပန္ထြက္ေနတတ္ပါသည္။ ေငြေၾကာင့္ စိတ္ညစ္စရာ ႀကံဳရတတ္ပါသည္။ အလုပ္တိုးခ်ဲ႕ ရတတ္ပါသည္။ အခြင့္အေရး ေကာင္းမ်ား ရရွိပါလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူႏွင့္ ခြဲခြာရတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေအးခ်မ္းမႈမ်ား ႀကံဳ ေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ ဖုန္းေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရတတ္ပါသည္။ ဖုန္းမ ၾကာခဏ ေၾကာင္တတ္သည္။ အမွတ္တမဲ့ လြတ္က်တတ္သည္။

ယၾတာ။။ သံဃာေတာ္တစ္ပါးအား ၾကက္သားဆြမ္းေလာင္းလွဴ၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။