တစ္ပတ္စာ သင့္အတြက္ ကံၾကမၼာ

တနဂၤေႏြ

ဒီတစ္္ပတ္အတြင္း ေငြရွာရ ခက္ခဲေနတတ္သည္။ လာျပန္ လွ်င္လည္း ျပန္ထြက္ေနတတ္ပါသည္။ ေငြေၾကာင့္ စိတ္ညစ္စရာ ႀကံဳရတတ္ပါသည္။ စီးပြားေရးအလုပ္အကိုင္ေၾကာင့္ လူပင္ပန္း၊ စိတ္ပင္ပန္းျဖစ္ရတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္မၾကာခဏစကား မ်ားလိုက္၊ စိတ္ေကာက္လိုက္ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေအးတိေအးစက္ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ မိမိဖုန္းကို သူတစ္ပါးက ငွားယူသံုး စြဲတတ္သည္။ ဖုန္းေမ့က်န္တတ္ပါသည္။

ယၾတာ။ သံဃာေတာ္တစ္ပါးအား ယပ္ေတာင္ကပ္လွဴ၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္း လိုက္ပါေလ။

တနလၤာ

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း ေငြရွာရ ခက္ခဲေနတတ္သည္။ လာျပန္လွ်င္လည္း ျပန္ထြက္ေနတတ္ပါသည္။ ေငြေၾကာင့္ စိတ္ညစ္စရာ ႀကံဳရတတ္ပါသည္။ စီးပြားေရး အလုပ္အကိုင္ေၾကာင့္ လူပင္ပန္း၊ စိတ္ပင္ပန္းျဖစ္ရတတ္ပါသည္။ ေလထိုးေလေအာင့္ျဖစ္ျခင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံေခါင္းမူးျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။ မိမိဖုန္းကို သူတစ္ပါးက ငွားယူသံုးစြဲတတ္သည္။ ဖုန္းေမ့ က်န္တတ္ပါသည္။

ယၾတာ။ သံဃာေတာ္တစ္ ပါးအား တိုဟူးေက်ာ္ကပ္လွဴ၍သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

အဂၤါ

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း ဝင္ေငြ ေကာင္းပါလိမ့္မည္။ လာဘ္ပြင့္ၿပီး ေငြအလံုးအရင္းလိုက္ရတတ္ပါသည္။ အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍  စိတ္မပါဘဲ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။  အခက္အခဲ အခ်ဳိ႕ေတြ႕တတ္သလို ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈလည္း နည္းေနတတ္ပါသည္။ ေသြးတိုး ျခင္း၊ ေသြးေပါင္က်ျခင္း၊ အစာမွားျခင္းတုိ႔ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ဝင္ေငြေကာင္းပါလိမ့္မည္။ လာဘ္ပြင့္ၿပီး ေငြအလံုးအရင္းလိုက္ရတတ္ပါသည္။

ယၾတာ။ မရွိဆင္းရဲသားမ်ားကို ေပါက္စီလွဴ၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

ဗုဒၶဟူး

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း ဝင္ေငြေကာင္းပါလိမ့္မည္။ လာဘ္ပြင့္ၿပီး ေငြအလံုးအရင္း လိုက္ရတတ္ပါသည္။ အႀကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ားေပၚမည္။ အလုပ္သစ္ အလုပ္ပိုတို႔ လုပ္ရတတ္ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ခရီးမ်ားရတတ္ပါသည္။ဆီးေရာဂါ၊ မ်က္စိေရွ႕ေရာဂါ၊ နံ႐ိုးနားတစ္ဝိုက္ စူးေအာင့္ ျဖစ္သည့္ ေဝဒနာခံစားရတတ္ပါသည္။ မိမိဖုန္းကိုသူတစ္ပါးက ငွားယူသံုးစြဲတတ္သည္။ ဖုန္းေမ့က်န္တတ္ပါသည္။

ယၾတာ။ အိမ္ဘုရားတြင္ ပန္းသစ္ေတာ္ကပ္လွဴၿပီး သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

ၾကာသပေတး

အေၾကာင္းမဲ့ ေငြထြက္တတ္ပါသည္။ ေငြဆံုး႐ံႈးျခင္း၊ ေသြသိမ္းခံရျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။ သတိထားပါ။ လုပ္ငန္းအႀကံအစည္တို႔ မေရရာ၊ မေသခ်ာ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ အလုပ္ကိစၥတို႔ မၿပီးျပတ္ တိုးလို႔တန္းလန္း ျဖစ္တတ္ပါ သည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ရည္းစားေဟာင္း၊ မိတ္ေဆြေဟာင္းေၾကာင့္ ျပႆနာျဖစ္တတ္ပါသည္။ အိမ္ ေထာင္ေရးတြင္ အေသးအဖြဲကိစၥေၾကာင့္ စကားကေတာက္ကဆျဖစ္တတ္ပါသည္။ သင္၏ ဖုန္း ပ်က္စီး၊ ေပ်ာက္ဆံုးတတ္ျခင္း၊ အေဟာင္းထြက္၍ အသစ္ဝင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္သည္။

ယၾတာ။ ေပါင္မုန္႔ႂကြပ္ေၾကာ္ကို ဘုရားဆြမ္းေတာ္ကပ္ လွဴ၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

ေသာၾကာ

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း ေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းေကာင္းၾကား ရပါလိမ့္မည္။ မၾကာခဏလည္းလာဘ္ပြင့္၍ ေငြဝင္တတ္ပါသည္။ အလုပ္သစ္၊ အလုပ္ပိုတို႔လုပ္ရ တတ္ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ခရီးမ်ားရတတ္ပါသည္။ သြားနာ၊ သြားကိုက္၊ သြားဖံုးေရာင္ျခင္း စသည့္ သြားေရာဂါျဖစ္တတ္ပါသည္။ သင္၏ဖုန္း ပ်က္စီး၊ေပ်ာက္ဆံုးတတ္ျခင္း၊ အေဟာင္းထြက္၍ အသစ္ဝင္ျခင္းျဖစ္တတ္သည္။

ယၾတာ။ မုန္႔လံုးေရေပၚေဝ၍ သင္အလိုရွိရာကိုဆုေတာင္းလုိက္ပါေလ။

စေန

ဒီတစ္္ပတ္အတြင္း အေၾကာင္းမဲ့ ေငြထြက္တတ္ပါသည္။ ေငြဆံုး ႐ံႈးျခင္း၊ ေငြသိမ္းခံရျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။ သတိထားပါ။ အလုပ္ သစ္အလုပ္ပိုတို႔ လုပ္ရတတ္ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ခရီးမ်ားရတတ္ပါသည္။  နားေရာဂါ၊ဒူးနာျခင္း၊ အစာမေၾက၊ ရင္ျပည့္ရင္ကယ္ ျဖစ္သည့္ ေဝဒနာတုိ႔ ခံစားရတတ္ပါသည္။ သင္၏ ဖုန္းပ်က္စီး၊ ေပ်ာက္ဆံုးတတ္ျခင္း အေဟာင္းထြက္၍အသစ္ဝင္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္တတ္သည္။

ယၾတာ။ တံျမက္စည္းလွဴ၍ သင္အလိုရွိရာကိုဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။