တစ္ပတ္စာ သင့္အတြက္ ကံၾကမၼာ

တနဂၤေႏြ

ဒီတစ္္ပတ္အတြင္း ေငြရွာရ ခက္ခဲေနတတ္သည္။ လာျပန္လွ်င္လည္း ျပန္ထြက္ေနတတ္ပါသည္။ စီးပြားေရးအလုပ္အကိုင္ေၾကာင့္ လူပင္ပန္း၊ စိတ္ပင္ပန္း ျဖစ္ရတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ မၾကာခဏ စကားမ်ားလိုက္၊ စိတ္ေကာက္လိုက္ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ေအးတိေအးစက္ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ မိမိဖုန္းကို သူတစ္ပါးက ငွားယူသံုးစြဲတတ္သည္။ ဖုန္းေမ့က်န္တတ္ပါသည္။

ယၾတာ။ သံဃာေတာ္တစ္ပါးအား ယပ္ေတာင္ကပ္လွဴ၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

တနလၤာ

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝင္လည္းဝင္မည္။ ထြက္လည္း ထြက္ တတ္ပါသည္။  ေငြမၿမဲတတ္ပါ။ အလုပ္သင္ အလုပ္ပိုတို႔ လုပ္ရတတ္ေသာ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ခရီးမ်ားရတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူ၏ လိမ္ညာလွည့္ျဖားျခင္းကို ခံရတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ အထင္အျမင္လြဲမွား တတ္ပါသည္။ သူတစ္ပါး ဖုန္းအသစ္ဝယ္ျခင္း၊ ဖုန္းျပဳျပင္ျခင္း ကိစၥတြင္ ၾကားဝင္ ကူညီရတတ္သည္။

ယၾတာ။ အိမ္ဘုရားတြင္ နန္းႀကီးသုပ္ကပ္လွဴ၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ ပါေလ။

အဂၤါ

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း ပံုမွန္ဝင္ေနက်အတုိင္း ေငြဝင္ၿမဲဝင္ေနပါလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းအႀကံအစည္တို႔ အခက္အခဲအထစ္အေင့ါမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေနရတတ္ပါသည္။ ေရ ျခား၊ ေျမျခား၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ အကူ အညီရတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ အဆင္ေျပလိုက္၊ မေျပလိုက္ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ဘာရယ္မဟုတ္ဘဲ ျပႆနာ မၾကာခဏ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ သင္၏ဖုန္း ပ်က္စီး၊ ေပ်ာက္ဆံုးတတ္ျခင္း၊ အေဟာင္းထြက္၍ အသစ္ဝင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္သည္။

ယၾတာ။ ေကာက္ညႇင္းေပါင္း အား ဘုရားဆြမ္းေတာ္ကပ္လွဴ၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

ဗုဒၶဟူး

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း ဝင္ေငြေကာင္းပါလိမ့္မည္။ လာဘ္ပြင့္ၿပီး ေငြအလံုးအရင္း လိုက္ရတတ္ပါသည္။ အႀကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ားေပၚမည္။ အလုပ္သစ္ အလုပ္ပိုတို႔ လုပ္ရတတ္ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ခရီးမ်ားရတတ္ပါ
သည္။ ဆီးေရာဂါ၊ မ်က္စိေရွ႕ေရာဂါ၊ နံ႐ိုးနားတစ္ဝိုက္ စူးေအာင့္ ျဖစ္သည့္ ေဝဒနာခံစားရတတ္ပါသည္။ မိမိဖုန္းကိုသူတစ္ပါးက ငွားယူသံုးစြဲတတ္သည္။ ဖုန္းေမ့က်န္တတ္ပါသည္။

ယၾတာ။ အိမ္ဘုရားတြင္ ပန္းသစ္ေတာ္ကပ္လွဴၿပီး သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

ၾကာသပေတး

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း ဝင္ေငြ ေကာငး္ပါလိမ့္မည္။ လာဘ္ပြင့္ၿပီး ေငြအလံုးအရင္း လိုက္ရတတ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းအႀကံအစည္တုိ႔ မေရရာ၊ မေသခ်ာ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ အလုပ္ကိစၥတို႔ မၿပီးျပတ္ တိုးလို႔တန္းလန္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ 
အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူ၏ အေရးေပး ဂ႐ုစိုက္ျခင္းကို ခံရတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အဆင္ေျပလိုက္၊ မေျပလိုက္ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ဖုန္းအသစ္ဝင္လာျခင္း၊ ဖုန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အလွ ဆင္ပစၥည္းမ်ား ဝင္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ယၾတာ။ ထန္းလ်က္ခဲ ေခြးေကၽြး၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။ 

ေသာၾကာ

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း ေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းေကာင္းၾကားရပါလိမ့္မည္။ မၾကာခဏလည္း လာဘ္ပြင့္၍ ေငြဝင္တတ္ပါသည္။ အလုပ္သစ္အလုပ္ပိုတို႔ လုပ္ရ တတ္ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ခရီးမ်ားရတတ္ပါသည္။ သြားနာ၊ သြားကိုက္၊ သြားဖံုးေရာင္ျခင္းစသည့္ သြားေရာဂါျဖစ္တတ္ပါသည္။ သင္၏ ဖုန္းပ်က္စီး၊ ေပ်ာက္ဆံုးတတ္ျခင္း၊ အေဟာင္းထြက္၍ အသစ္ဝင္ျခင္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ယၾတာ။ မုန္႔လံုးေရေပၚေဝ၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

စေန

ဒီတစ္္ပတ္အတြင္း အေၾကာင္းမဲ့ ေငြထြက္တတ္ပါသည္။ ေငြဆံုး႐ံႈးျခင္း၊ေငြသိမ္းခံရျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ သတိထားပါ။ အႀကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ား ေပၚမည္။ အလုပ္တိုးခ်ဲ႕ရတတ္ပါသည္။ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား ရရွိပါလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရး
တြင္ ခ်စ္သူႏွင့္ ခြဲခြာရတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေအးခ်မ္းမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ ဖုန္းေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရတတ္ပါသည္။ ဖုန္းမၾကာခဏ ေၾကာင္တတ္သည္။ အမွတ္တမဲ့ လြတ္က်တတ္သည္။

ယၾတာ။ သံဃာေတာ္တစ္ပါးအား ၾကက္သားဆြမ္းေလာင္းလွဴ၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။