တစ္ပတ္စာ သင့္အတြက္ ကံၾကမၼာ

တနဂၤေႏြ

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း ေငြအကုန္အက်မ်ား ရတတ္သည္။ ေငြေၾကး ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စကားေျပာရတတ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းအႀကံအစည္တို႔ အခက္အခဲအထစ္အေင့ါ မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေနရတတ္ပါသည္။ ေရျခား၊ ေျမျခား၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ အကူအညီရတတ္ပါသည္။ သြားနာ၊ သြားကိုက္၊ သြားဖံုးေရာင္ျခင္းစသည့္ သြားေရာဂါျဖစ္တတ္ပါသည္။ ဖုန္းအသစ္ဝင္လာျခင္း၊ ဖုန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ားဝင္ျခင္းတုိ႔  ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ယၾတာ။ ဘဲဥဟင္းျဖင့္ ေခြးစာေကၽြး၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

တနလၤာ

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝင္လည္းဝင္မည္။ ထြက္လည္းထြက္တတ္ပါသည္။ ေငြမၿမဲတတ္ပါ။ လုပ္ငန္းအႀကံအစည္တို႔ မေရရာ၊ မေသခ်ာျဖစ္ေန တတ္ပါသည္။ အလုပ္ကိစၥတို႔မၿပီးျပတ္ တိုးလို႔တန္းလန္းျဖစ္တတ္ပါသည္။ ဗိုက္ေအာင့္ဗိုက္နာ၊ အာ႐ံုေၾကာႏွင့္ဆုိင္သည့္ ေဝဒနာျဖစ္တတ္ပါသည္။ ဖုန္းျဖင့္ သတင္းေကာင္းၾကားရတတ္သည္။ ဖုန္းအလ်င္ျပဳျပင္ၿပီး ကိုင္လိုစိတ္ ေပၚတတ္သည္။

ယၾတာ။ သံဃာေတာ္တစ္ပါးအား ၾကက္သားဟင္းျဖင့္ ဆြမ္းကပ္လွဴ၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

အဂၤါ

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း အေၾကာင္းမဲ့ ေငြထြက္တတ္ပါသည္။ ေငြဆံုး႐ံႈးျခင္း၊ ေငြသိမ္းခံရျခင္းျဖစ္တတ္သည္။ သတိထားပါ။ အလုပ္သင္အလုပ္ပိုတို႔ လုပ္ရတတ္ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာခရီးမ်ား ရတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ စန္းပြင့္ေန တတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးကံေကာင္းၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ရတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ သူတစ္ပါး ကိစၥေၾကာင့္ အိမ္ပူအိမ္ဆူျဖစ္တတ္ပါသည္။ ဖုန္းအသစ္ဝင္လာျခင္း၊ ဖုန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ားဝင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ယၾတာ။ သံဃာေတာ္တစ္ပါးအား ေကာ္ဖီ (ေကာ္ဖီမႈန္႔ျဖင့္သာ) ကပ္လွဴ၍ သင္အလိုရွိရာကိုဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

ဗုဒၶဟူး

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း ဝင္ေငြေကာင္းပါလိမ့္မည္။ လာဘ္ပြင့္ၿပီး ေငြအလံုးအရင္း လိုက္ရတတ္ပါသည္။ အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္မပါဘဲ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ အခက္အခဲအခ်ဳိ႕ေတြ႕တတ္သလို ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈလည္း နည္းေနတတ္ပါ
သည္။ ေသြးတိုးျခင္း၊ ေသြးေပါင္က်ျခင္း၊ အစာမွားျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ဝင္ေငြေကာင္းပါလိမ့္မည္။ လာဘ္ပြင့္ၿပီး ေငြ အလံုးအရင္းလိုက္ရတတ္ပါသည္။

ယၾတာ။ မရွိဆင္းရဲသားမ်ားကို ေပါက္စီလွဴ၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလုိက္ပါေလ။

ၾကာသပေတး

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း ေငြအကုန္အက်မ်ားရတတ္သည္။ ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စကားေျပာရတတ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းအႀကံအစည္တို႔၊ အခက္အခဲ၊ အထစ္အေင့ါမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေနရတတ္ပါသည္။ ေရျခား၊ ေျမျခား၊ ႏုိင္ငံရပ္ ျခားမွ အကူအညီရတတ္ပါသည္။ ဗိုက္ေအာင့္ဗိုက္နာ၊ အာ႐ံုေၾကာႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ေဝဒနာျဖစ္တတ္ပါ သည္။ သူတစ္ပါးဖုန္းအသစ္ဝယ္ ျခင္း၊ ဖုန္းျပဳျပင္ျခင္းကိစၥတြင္ ၾကားဝင္ကူညီရတတ္သည္။

ယၾတာ။ သံဃာေတာ္တစ္ပါးအား အုန္းသီးေပါင္မုန္႔ ကပ္လွဴ၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

ေသာၾကာ

ဒီတစ္ပတ္အတြင္းေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းေကာင္းၾကားရပါလိမ့္မည္။ မၾကာခဏလည္း လာဘ္ပြင့္၍ ေငြဝင္တတ္ပါသည္။ အႀကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ား ေပၚမည္။ အလုပ္တိုးခ်ဲ႕ရတတ္ပါသည္။ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား ရရွိပါလိမ့္မည္။ ေျခနာ၊ ခါးနာျခင္း၊ ေသြးသားႏွင့္ ဆုိင္သည့္ ေဝဒနာခံစားရတတ္ျခင္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ သူတစ္ပါးဖုန္းအသစ္ဝယ္ျခင္း၊ ဖုန္း ျပဳျပင္ျခင္းကိစၥတြင္ ၾကားဝင္ကူညီရတတ္သည္။

ယၾတာ။ သံဃာေတာ္တစ္ပါးအား ဆန္တစ္ျပည္ ကပ္လွဴ၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

စေန

ဒီတစ္္ပတ္အတြင္း အေၾကာင္းမဲ့ ေငြထြက္တတ္ပါသည္။ ေငြဆံုး႐ံႈးျခင္း၊ ေငြသိမ္းခံရျခင္းတုိ႔ျဖစ္တတ္သည္။ သတိထားပါ။ အလုပ္သစ္တို႔ လုပ္ရတတ္ေသာ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ  ခရီးမ်ားရတတ္ပါသည္။ နားေရာဂါ၊ ဒူးနာျခင္း၊ အစာမေၾက၊ ရင္ျပည့္ရင္ကယ္ျဖစ္သည့္ ေဝဒနာတို႔ခံစားရတတ္ပါသည္။ သင္၏ ဖုန္းပ်က္စီး၊ ေပ်ာက္ဆံုးတတ္ျခင္း၊ အေဟာင္းထြက္၍ အသစ္ဝင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္သည္။

ယၾတာ။ တံျမက္စည္းလွဴ၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။