တစ္ပတ္စာသင့္အတြက္ကံၾကမၼာ

တနဂၤေႏြ

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း ေငြအကုန္အက်မ်ားရတတ္သည္။ ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စကားေျပာရတတ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းအႀကံအစည္တို႔ အခက္အခဲအထစ္အေင့ါမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေနရတတ္ပါသည္။ ေရျခား၊ ေျမျခား၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ အကူအညီ ရတတ္ပါ သည္။ သြားနာ၊ သြားကိုက္၊ သြားဖံုးေရာင္ျခင္း စသည့္ သြားေရာဂါျဖစ္တတ္ပါသည္။ ဖုန္းအသစ္ဝင္လာျခင္း၊ ဖုန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ားဝင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ယၾတာ။ ဘဲဥဟင္းျဖင့္ ေခြးစာေကြၽ၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

တနလၤာ

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း ေငြေၾကး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝင္လည္းဝင္မည္။ ထြက္လည္း ထြက္တတ္ပါသည္။ ေငြမၿမဲတတ္ပါ။ စီးပြားေရးအလုပ္အကိုင္ေၾကာင့္ လူပင္ပန္း၊ စိတ္ပင္ပန္းျဖစ္ရတတ္ပါသည္။ သြားနာ၊ သြားကိုက္၊ သြားဖံုးေရာင္ျခင္း စသည့္ သြားေရာဂါျဖစ္တတ္ပါသည္။ ဖုန္းမွန္ကြဲျခင္း၊ပ်က္စီးျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။ စိတ္မေကာင္းသတင္းစကားမ်ားကို ဖုန္းျဖင့္ၾကားရတတ္သည္။

ယၾတာ။။ သံဃာေတာ္တစ္ပါးအား ပ်ားရည္ကပ္လွဴ၍ သင္ အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

အဂၤါ

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း ဝင္ေငြေကာင္းပါလိမ့္မည္။ လာဘ္ပြင့္ၿပီး ေငြအလံုးရင္းလိုက္ရတတ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းအႀကံအစည္တို႔ မေရရာ၊ မေသခ်ာျဖစ္တတ္ပါသည္။  အလုပ္ကိစၥတို႔ မၿပီးျပတ္ တိုးလို႔တန္းလန္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။   အခ်စ္ေရးတြင္ ရည္းစားေဟာင္းမိတ္ေဆြေဟာင္းေၾကာင့္ ျပႆနာျဖစ္တတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အေသးအဖြဲကိစၥေၾကာင့္ စကားကေတာက္ကဆ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ သင့္၏ ဖုန္းပ်က္စီး၊ ေပ်ာက္ဆံုးတတ္ျခင္း၊ အေဟာင္းထြက္၍ အသစ္ဝင္ျခင္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ယၾတာ။။ ေပါင္မုန္႔ႂကြပ္ေၾကာ္ကို ဘုရားဆြမ္းေတာ္ကပ္လွဴ၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

ဗုဒၶဟူး

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း ေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းေကာင္းၾကားရပါလိမ့္မည္။ မၾကာခဏလည္း လာဘ္ပြင့္၍ ေငြဝင္တတ္ပါသည္။ အႀကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ား ေပၚမည္။ အလုပ္တိုးခ်ဲ႕ရတတ္ပါသည္။ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ားရရွိပါလိမ့္ မည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ၾကားလူအေႏွာင့္အယွက္ ဝင္လာတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ပ်ားရည္ဆမ္း အခ်ိန္မ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္ရပါလိမ့္မည္။ ဖုန္းေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရတတ္ပါသည္။ ဖုန္းမၾကာခဏေၾကာင္တတ္သည္။ အမွတ္တမဲ့ လြတ္က်တတ္သည္။

ယၾတာ။။ မရွိဆင္းရဲသားမ်ားကို သာကူေဝ၍ သင္ အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလုိက္ပါေလ။

ၾကာသပေတး

အေၾကာင္းမဲ့ ေငြထြက္တတ္ ပါသည္။ ေငြဆံုး႐ံႈးျခင္း၊ ေငြသိမ္းခံရျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။ သတိထားပါ။ လုပ္ငန္းအႀကံအစည္တို႔မေရရာ မေသခ်ာျဖစ္တတ္ပါသည္။ အလုပ္ကိစၥတို႔ မၿပီးျပတ္ တိုးလို႔တန္း လန္းျဖစ္တတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ရည္းစားေဟာင္း၊ မိတ္ေဆြေဟာင္းေၾကာင့္ ျပႆနာျဖစ္တတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္အေသးအဖြဲကိစၥေၾကာင့္ စကားကေတာက္ကဆျဖစ္တတ္ပါသည္။ သင္၏ ဖုန္းပ်က္စီး၊ေပ်ာက္ဆံုးတတ္ျခင္း၊ အေဟာင္း ထြက္၍ အသစ္ဝင္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္တတ္သည္။

ယၾတာ။။ ေပါင္မုန္႔ႂကြပ္ ေၾကာ္ကို ဘုရားဆြမ္းေတာ္ကပ္လွဴ၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

ေသာၾကာ

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း ေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းေကာင္းၾကားရပါလိမ့္မည္။ မၾကာခဏလည္း လာဘ္ပြင့္၍ ေငြဝင္တတ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းအႀကံအစည္တို႔ ေအာင္ ျမင္ပါလိမ့္မည္။ အကူအညီေကာင္းမ်ားလည္း ရတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ စန္းပြင့္ေနတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးကံေကာင္းၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ရတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ သူတစ္ပါးကိစၥေၾကာင့္အိမ္ပူအိမ္ဆူ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ဖုန္းမွန္ကြဲျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္သည္။ စိတ္မေကာင္း သတင္းစကားမ်ားကို ဖုန္းျဖင့္ ၾကားရတတ္သည္။

ယၾတာ။။ ဘဲသားဟင္းအား ဆြမ္းေတာ္ကပ္လွဴ၍ သင္အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။

စေန

ဒီတစ္္ပတ္အတြင္း ေငြရွာရ ခက္ခဲေနတတ္သည္။ လာျပန္လွ်င္လည္း ျပန္ထြက္ေနတတ္ပါသည္။ ေငြေၾကာင့္ စိတ္ညစ္စရာႀကံဳရတတ္ပါသည္။ ေျခနာ၊ ခါးနာျခင္း၊ ေသြးသားႏွင့္ ဆုိင္သည့္ေဝဒနာခံစားရတတ္ျခင္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းအႀကံအစည္တို႔ မေရရာ မေသခ်ာ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ အလုပ္ကိစၥတို႔ မၿပီးျပတ္ တိုးလို႔တန္းလန္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူ၏ အေရးေပး၊ ဂ႐ုစုိက္ျခင္းကို ခံရတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အဆင္ေျပလုိက္၊ မေျပလိုက္ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ဖုန္းအသစ္ဝယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အကူအညီ ေပးမယ့္သူေပၚလာတတ္သည္။ ဖုန္းအသစ္လည္း ဝင္လာတတ္ပါသည္။

ယၾတာ။။ ေတာင္းရမ္းစား ေသာက္သူမ်ားကို ဒါနျပဳ၍ သင္အလိုရွိရာကုိ ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ။