တစ္ပတ္စာသင့္အတြက္ကံၾကမၼာ

မင္းသိခၤမူအတိုင္းေဟာသည္ (စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္အထိ) တစ္ပတ္စာသင့္အတြက္ကံၾကမၼာ

တနဂၤေႏြ

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာေတြေၾကာင့္ လူပင္ပန္းစိတ္ပင္ပန္းျဖစ္ရတတ္ပါသည္။ ဖုန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစ္ေနရာရာမွာ ေမ့က်န္ခဲ့တာတို႔ျဖစ္တတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ အဆင္ေျပလိုက္မေျပလိုက္ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္လည္း ျပႆနာမ်ားေနသည့္ကာလျဖစ္သည္။ သူတစ္ပါးက မိမိဖုန္းကိုငွားယူသံုးစြဲတာမ်ိဳးလည္း ႀကံဳရတတ္ပါသည္။

တနလၤာ

ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စကားစျမည္ေျပာသည့္ ကာလျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းအႀကံအစည္ မေသခ်ာ၊ မေရရာျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ စန္းပြင့္ေနေသာကာလျဖစ္သည္။ အခ်စ္ေရးကံေကာင္းၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ေနရေသာကာလျဖစ္သည္။ သူတစ္ပါးကိစၥေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပျဖစ္တတ္သည္။ ဖုန္းအသစ္ရတတ္သည့္ကာလျဖစ္ပါသည္။ ဖုန္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား ျပဳလုပ္ရတတ္သည္။

အဂၤါ

အလံုးအရင္းႏွင့္ ဝင္ေငြေကာင္းမည့္ကာလျဖစ္သည္။ အလုပ္ကိစၥတြင္မူမိမိႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရတတ္သည္။ ရည္းစားေဟာင္း၊မိတ္ေဆြေဟာင္းေၾကာင့္ အခ်စ္ေရးတြင္ အဆင္မေျပျဖစ္တတ္သည္။ အေသးအဖြဲကိစၥေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရးကေတာက္ကဆျဖစ္တတ္သည္။ ဖုန္းအေဟာင္းလက္ဝယ္ကိုင္ထားပါက အသစ္ေျပာင္းရတတ္သည့္ ကာလလည္း ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဟူး

ေငြေရးေၾကးေရးေၾကာင့္ စိတ္ညစ္စရာႀကံဳရတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၾကားလူအေႏွာင့္အယွက္ဝင္တတ္သည့္ ကာလျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ကာလျဖစ္မည္။လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ရတတ္သည္။ ဝင္ေငြရွိေသာ္လည္း ျပန္ထြက္တတ္သည္။ဖုန္းလြတ္က်တတ္သည္။

ၾကာသပေတး

လာဘ္လာဘဝင္တတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ မိမိေဆာင္ရြက္ထားသည့္အႀကံအစည္မ်ား ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။ အလုပ္ကိစၥမၿပီးႏုိင္ေသးဘဲ တိုးလို႔တန္းလန္းျဖစ္ေနမည္။ မိမိအခ်စ္ဆံုးသူႏွင့္ ကေတာက္ကဆျဖစ္ရတတ္သည္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ အိမ္ပူ အိမ္ဆူျဖစ္တတ္သည္။ ဖုန္းနဲ႔ပတ္သက္၍ အလွဆင္လိုေသာ စိတ္ရွိေနသည့္ ကာလျဖစ္သည္။

ေသာၾကာ

ေငြရွာရခက္ခဲေနေသာ ကာလျဖစ္သည္။ အခ်စ္ေရးအဆင္ေျပသည့္ကာလမဟုတ္ပါ။ အလုပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ခရီးမ်ား ထြက္ရတတ္သည္။ ေသြးသားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေဝဒနာမ်ား ခံစားရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အဆင္ေျပလိုက္မေျပလိုက္ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ သူတစ္ပါး ဖုန္းဝယ္ယူျခင္း၊ ဖုန္းျပဳျပင္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဝင္ကူညီရတတ္သည္။

စေန

သူတစ္ပါး၏ ေငြေၾကးျပႆနာတြင္ ၾကားဝင္ရတတ္သည္။ အလုုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈနည္းေနသည့္ ကာလျဖစ္သည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူႏွင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ားႀကံဳရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈမ်ားႀကံဳရတတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ဖုန္းေၾကာင္ျခင္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။