တစ္ပတ္စာသင့္အတြက္ကံၾကမၼာ

မင္းသိခၤမူအတိုင္းေဟာသည္ (စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္အထိ) တစ္ပတ္စာသင့္အတြက္ကံၾကမၼာ

တနဂၤေႏြ

ဒီတစ္ပတ္အတြင္း ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝင္လည္းဝင္မည္ထြက္လည္း ထြက္တတ္ပါသည္။ ေငြမၿမဲလုပ္ငန္းအႀကံအစည္တုိ႔  ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ အကူအညီ ေကာင္းမ်ားလည္းရတတ္ပါသည္။ ေသြးတုိးျခင္း၊ ေသြးေပါင္က်ျခင္း၊ အစားမွားျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ သင့္၏ ဖုန္းပ်က္စီး၊ ေပ်ာက္ဆံုးတတ္ျခင္း၊ အေဟာင္းထြက္၍ အသစ္ဝင္ျခင္းျဖစ္တတ္သည္။

ယၾတာ။။ သံဃာေတာ္တစ္ပါးအား ယပ္ေတာင္ကပ္လွဴ၍ သင္ အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းလိုက္ ပါေလ။

တနလၤာ

Pages